mail

ragnar.hel@gmail.com

torsdag 24 maj 2018

Nya lagen är här. 25 maj 2018 börjar den gälla. GDPR som handlar om hur information som samlas  in kan kopplas direkt eller indirekt till en person.
Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktiga för oss för att du ska kunna känna dig trygg. Vi bryr oss om dina personuppgifter och rättar oss efter patientdatalagen.
Vi har skyldighet att föra journal och därmed hantera personuppgifter.
De personuppgifter vi hanterar är personnummer, adresser, telefonnummer, mailadresser, medicinska uppgifter. Vi behöver få den adress och telefonnummer som  ska användas av oss, av er.
Kallelsekort skickar vi ut i stängda kuvert och vi kallar även via mail och sms efter överenskommelse.
Vi tillhandahåller IT-tjänster, service och support via tandläkarprogram som vi ingått avtal  med gällande integritet och elektronisk kommunikation. Syftet med avtalet är att tillse att behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.
Vi har stark IT-säkerhet med servern på annan ort med säkerhetskopieringar med företag som  vi skrivit avtal med gällande sekretess.
Om du har några frågor om hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att fråga oss.

Mvh tandläkarteam Ragnar Helander

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar